بیشتر بدانید

درباره آموزشگاه ما


شعبه 2 : ایران، تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، مجتمع لیدوما

رشد و پیشرفت
افتخارات آموزشگاه
360000

ساعت آموزش تخصصی

8

مدرس حرفه ای و باتجربه

840+

گواهینامه صادر شده

1200

دانشجو و دانش آموزش